OGRODEM ZARZĄDZA

Ogrodem Botanicznym w Niegoszczy zarządza na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WG.6510.3.2017.eb.2 z dnia 25. lipca 2017r.

Fundacja Regnum vegetabile z siedzibą przy ulicy Generała Stanisława Maczka 21 w Mielnie