Bilety wstępu do ogrodu

 

15,00 złotych bilet ulgowy  – dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz ich przewodnicy, studenci ogrodnictwa. W przypadku ulgi należy okazać na prośbę obsługi dokument uprawniający do zniżki


20,00 złotych bilet normalny


100,00 złotych za godzinę zwiedzanie ogrodu z twórcą ogrodu plus bilety wstępu

mgr inż. Paweł Kaźmierski ogrodnik roślin ozdobnych Twórca i Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy Prezes Fundacji Regnum vegetabile.  Specjalista w zakresie opracowań dotyczących zieleni zabytkowej – inwentaryzacja, projekt gospodarki drzewostenem, projekty prac konserwatorskich, opinie dendrologiczne. Posiada uprawnienia do nadzorowania prac w zieleni zabytkowej.  Z zamiłowania edukator ogrodnictwa ekologicznego, z wykształcenia ogrodnik roślin ozdobnych.
Snuje opowieści o roślinach i ich związkach z nami i cywilizacją.
O bakteriach szczęcia i ogrodzie