W ramach odpłatnej działalności statutowej uruchamiamy porady ogrodnicze.

Będą one udzielane na miejscu w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy, telefonicznie lub przez SKYPE.

Koszt 100 złotych za godzinę płatne z góry przelewem na konto.

Tematykę porad oraz termin proszę ustalać via e-mail info@obniegoszcz.edu.pl

konto do wpłat
Fundacja Regnum vegetabile
49 1090 2590 0000 0001 3306 0514